Ouderavond 11-09-2018

17-09-2018

Disdag 11 september j.l. was de jaarlijkse informatieavond voor ouders.
Er is onder andere gesproken over "mediawijsheid".

Hieronder is daarover informatie vermeld:

Dinsdag 11 september zijn we de algemene ouderavond gestart met het thema: Mediawijsheid.

Uitgangspunt is dat door het begeleiden van de leerlingen bij hun mediagebruik, worden de leerlingen bewust van hun eigen verantwoordelijkheden.

We hebben het gehad over de sociale media en invloed ervan op de kinderen. Digitale media zijn een mooie toevoeging aan het hedendaagse onderwijs. Wij zijn ons ervan bewust dat er ook weleens negatieve kanten aan deze media zitten. Informatie die online wordt gedeeld, bevat vaak persoonsgegevens: namen, foto's of video's. Het delen van deze gegevens is snel en eenvoudig. Daarbij gaat het niet alleen om het versturen van leuke berichten. De negatieve berichten worden ook gedeeld. Sociale media worden helaas ook gebruikt om digitaal te pesten. Daarom vindt De Watertuin het belangrijk dat hier duidelijke regels en afspraken over gemaakt worden op school en u met uw kind gesprekken heeft over gebruik van media.

Mediawijsheid betekent, dat je kinderen leert om kritisch en bewust en om te gaan met de smartphone, te gamen, internetten, lezen en tv te kijken. Dat betekent dus genieten van de leuke dingen, maar ook je veiligheid niet uit het oog te verliezen. Mediaopvoeding is een actief deel van de opvoeding. Hoe eerder je daarmee begint, hoe normaler ze het op latere leeftijd vinden om er met jou over te praten

Hoe zorg je ervoor dat het mediagebruik van je kind(eren) leuk én veilig is? Hoe pak je dat thuis aan? Praat bijvoorbeeld met je kind over:

Komend jaar zult u in de ouderinfo van de Watertuin berichten teruglezen over mediawijsheid waarbij we uitleg geven wat wij doen aan mediawijsheid en waarin we u voorzien van tips om met uw kind in gesprek te gaan over mediawijsheid