Groepen

Groepen

De Watertuin heeft op dit moment 19 groepen. Alle klassen hebben namen van dieren die in en rondom het water leven. Zo zijn de groepen gemakkelijk terug te vinden. In unit 3 hebben alle klassen de naam van een vissensoort. In unit 5 van kleine dieren die rondom het water leven. En in unit 7 van dieren die in de zee leven.

Er is 1 kleutergroep en 1 aanvangsgroep. Gezamenlijk zijn dit de observatiegroepen. Bij de kleuters wordt in beeld gebracht of het kind aangewezen is op een vervolgaanbod binnen het (s)bao of het S.O..

Binnen de groepen SBO wordt op basis van observatie bepaald of een leerling m.b.t. zijn/haar onderwijsbehoeften voldoende ondersteuning heeft vanuit het SBO aanbod of dat plaatsing in de praktijkgroep noodzakelijk is. Veel van de kinderen in deze groep blijven op De Watertuin. Het kan soms voorkomen dat voor een leerling nog niet helder is of hij/zij bij ons op de juiste plek zit. Dit brengen we in deze groepen in kaart. Het kan zijn dat we voor een leerling toch een beter passende plek moeten zoeken.

Lees verder