Lees-verder-groepen

Vervolg Groepen                                                                                       Terug naar Groepen

We hebben ook 3 praktijkgroepen. In deze groepen zitten leerlingen met een zml-indicatie of leerlingen die de onderwijsbehoefte hebben waarbij ze meer handelend leren.

Een kleutergroep heeft  maximaal 14 leerlingen en wordt begeleid door een leerkracht en een onderwijs assistent.

De andere groepen bestaan gemiddeld uit vijftien leerlingen. Omdat de leerlingen van sommige groepen meer individuele hulp nodig hebben, proberen we die groepen wat kleiner te maken. Dat betekent automatisch dat de andere groepen wat groter uitvallen. Zo hebben de eindgroepen maximaal 16 à 17 leerlingen.

In sommige groepen is er sprake van een duobaan. Dan heeft uw kind les van twee leerkrachten. In principe heeft een klas nooit meer dan twee leerkrachten. Alleen in geval van compensatie verlof vervanging en/of vervanging in verband met ziekte kan het noodzakelijk zijn om een derde leerkracht voor een groep te plaatsen.

Om iedere leerling zoveel mogelijk op eigen niveau te laten leren, is het mogelijk dat uw kind bepaalde vakken in een andere groep krijgt. Wij noemen dit groepsdoorbroken werken. Dit groepsdoorbroken werken kan per unit plaatsvinden voor de vakken rekenen en lezen/taal. Wel wordt geprobeerd zoveel mogelijk werk in de eigen groep te laten plaatsvinden.