Lees-verder-visie

Vervolg Visie                                                                                                   Terug naar Visie

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich succesvol voelen in de onderwijsomgeving. Dit  kan alleen in een uitdagende omgeving waarin structuur, vertrouwen, transparantie en een positieve benadering voorop staan. Leerlingen en volwassen werken met elkaar samen in een uitnodigende speel-, werk- en leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis, verantwoordelijkheid en positief gedrag. Wij bieden dit door duidelijk en consequent  te zijn in regels en afspraken. We maken het onderwijs voor leerling voorspelbaar, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Wij hebben grote expertise op het gebied van observatie-, praktijk en heterogene groepen.

De personeelsleden hebben een belangrijke rol. Het accepteren van ieders “eigen aardigheden” is van belang evenals het denken in mogelijkheden. Zij tonen geduld en begrip en kijken en luisteren goed naar leerlingen, stimuleren leerlingen door hoge verwachtingen uit te spreken en duidelijke doelen te stellen, waardoor ze steeds een stapje verder komen.

Het is belangrijk de leerlingen te leren kijken naar wat goed gaat en succeservaringen op te laten doen en dan ook vast te houden aan wat goed gaat en te werken aan dat wat iets minder gaat.

Om het kind te leiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan, worden onze ouders actief betrokken bij het ontwikkelingsproces van hun kind. Ouders/verzorgers en school werken samen als partners in de zorg m.b.t. de opvoeding en de ontwikkeling van de leerling. Elkaar kunnen vinden, elkaar hierin ondersteunen en aanvullen is dan ook van groot belang.

Zo werken wij
Wij vinden het kind centraal, sociaal-emotioneel als basis, kwalitatief uitdagende leeromgeving, bevorderen goed burgerschap en transparant zijn enorm belangrijk. Het zijn onze kernwaarden. Zij geven aan waar wij met elkaar voor staan. In de gedragsregels staat per kernwaarde omschreven hoe me met elkaar en anderen om willen gaan, wat we van elkaar mogen verwachten en waar we elkaar op mogen aanspreken.

Afstemming van gedragsregels op school draagt bij aan het teamgevoel. Vooral als dagelijkse werksituaties aan de hand van gedragsregels worden besproken. Het zorgt voor bewustwording van gedrag en de wijze waarop de kernwaarden worden uitgedragen. De gedragsregels kunnen bij de aanname van nieuwe mensen dienen als hulpmiddel bij de inschatting of iemand bij De watertuin past.

Kernwaarden                

Het kind   centraal,sociaal-emotioneel als basis

 •   Ik luister actief
 •   Ik reageer consequent
 •   ik respecteer… /   accepteer….

kwalitatief   uitdagende leeromgeving

 •   Ik werk met nieuwe   methoden
 •   Ik werk handelend   waar kan
 •   Ik zorg voor   activerende werkvormen
 •   Ik zorg ervoor dat de   school vriendelijk, rustig en overzichtelijk ingericht is
 •   Ik ontwikkel mij in   mijn vak
 •   Ik haal het beste in   mezelf naar boven
 •   Ik durf nieuwe wegen   in te slaan en gebruik mijn creativiteit

Bevorderen goed   burgerschap

 •   Ik toon respect voor   de waarden en normen van mensen
 •   Ik geef en ontvang   feedback
 •   Ik geef complimenten   en spreek mijn waardering uit
 •   Ik ben er voor mensen   als ze me nodig hebben

transparant

 •   Ik heb een open   houding
 •   Ik neem mijn   verantwoordelijkheid en kom afspraken na
 •   Ik ben eerlijk
 •   Ik praat niet over   maar met anderen
 •   Ik informeer   vroegtijdig
 •   Ik steek energie in   oplossingen