Nieuwe leerlingen

SBO-scholen
Binnen Almere zijn drie SBO-scholen. Met een Toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO kunt u kiezen naar welke SBO-school u wilt. U kunt contact opnemen om een afspraak te maken voor een rondleiding op onze school SBO de Watertuin. Wij zullen u dan vertellen wie wij zijn en wat wij doen. Ook zullen wij zo goed mogelijk al uw vragen beantwoorden. Mochten de groepen vol zijn dan kunt u eventueel naar een andere SBO school verwezen worden. U kunt er ook voor kiezen op de wachtlijst te worden geplaatst.

Voor schooljaar 2020-2021:
-We hebben bij de kleuters (1-2) en groep 3 nog voldoende ruimte. 
-Er zijn beperkt plekken in de groepen 4, 5 en 6.
-De groepen 7 en 8 zitten vol.
Plaatsing vind alleen plaats in overleg met de directie.

Wenochtend
Voor leerlingen die direct na de zomervakantie geplaatst worden, is er altijd op de laatste woensdag voor de zomervakantie een ‘wenochtend’.  Dan mag uw kind deze ochtend op school komen om kennis te maken met zijn of haar nieuwe groep. Omdat wij een ‘papieren kind’ binnen krijgen kan het voor komen dat uw kind toch niet direct in de juiste groep is geplaatst.  Wij proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Dit gebeurt dan in overleg met u.

Ontwikkelings Persperctief
Na plaatsing maken wij met alle beschikbare informatie een Ontwikkelings Perspectief(OPP). Hierin staat alle belangrijke informatie rondom uw kind. Ook worden in dit document de leervorderingen bijgehouden en nieuwe leerdoelen opgesteld.  Het OPP wordt 2 x per jaar met u besproken.

Starten
Als een leerling gedurende het jaar aangemeld wordt, kan deze beginnen na de eerst volgende vakantie. De gegevens moeten dan minimaal twee weken voor een vakantie bij ons binnen zijn. Leerlingen van SBO-scholen van buiten Almere, die hierheen verhuizen, worden zo spoedig mogelijk geplaatst.
Wilt u uw kind aanmelden bij SBO de Watertuin kunt u contact opnemen met onze school.

Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om ingeschreven te kunnen worden op een SBO-school heeft een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring(TLV) nodig van Passend Onderwijs Almere. Wanneer uw kind op een basisschool in Almere zit moet de basisschool een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij Passend Onderwijs Almere. Zit uw kind nog niet op een basisschool dan kan de school waar u uw kind aanmeldt een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij Passend Onderwijs Almere. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Passend Onderwijs Almere; 036-7670200.
U kunt ook informatie vinden op de website van Passend Onderwijs Almere.

logo PASSEND MAGAZINE_button

Om aan ouders en leerkrachten meer bekendheid te geven aan de ontwikkelingen van Passend Onderwijs, is er een online magazine vervaardigd. Het magazine geeft antwoord op vele vragen die er mogelijk zijn. Klik op deze link Passend Magazine of de afbeelding voor meer informatie.