Vakanties

Vakanties
Een overzicht van alle vakanties en overige vrije dagen krijgt u aan het begin van het schooljaar. Zodra de landelijke vakanties bekend zijn voor het volgende schooljaar worden deze in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Van groep 1 tot en met 8 moeten alle leerlingen 940 uur naar school. Omdat zij in een schooljaar te veel uren maken, blijven er elk jaar verschillende dagen over, waarop we onze kinderen vrij mogen geven, zonder onder deze grens te komen. In onze eerste nieuwsbrief na de zomervakantie leest u op welke (mid)dagen de kinderen extra vrij zijn. 

Vakanties
Kerstvakantie maandag t/m vrijdag 23 dec t/m 3 jan
Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag 17 t/m 21 feb
Goede vrijdag vrijdag 10 april
Tweede Paasdag maandag 13 april
Meivakantie vrijdag t/m vrijdag 27 april t/m 8 mei
Hemelvaart donderdag en vrijdag 21 en 22 mei
Tweede Pinksterdag maandag 1 juni
Zomervakantie maandag 6 juli t/m 14 augustus
1e schooldag 2020-2021 maandag 17 augustus
 
Rooster vrije dagen en studiedagen
Voor alle groepen zijn dit jaar roostervrije dagen ingeroosterd. Eén roostervrije dag wordt gereserveerd voor calamiteiten. Ook zijn er 5 studiedagen ingeroosterd. De leerlingen hebben op de hierna volgende dagen geen school.
Let op er kunnen dagen aan de vakanties gekoppeld zijn.
Deze data zijn ook vermeld in Social Schools 3.0!
Vrijdag 29 november roostervrij alle leerlingen vrij
Vrijdag 6 december studiedag alle leerlingen vrij
vrijdag/Maandag 24/27 januari roostervrij alle leerlingen vrij
Donderdag 9 april studiedag alle leerlingen vrij
Vrijdag 29 mei roostervrij alle leerlingen vrij
Dinsdag 2 juni studiedag alle leerlingen vrij
Woensdag t/m vrijdag 3 juni t/m 5 juni roostervrij alle leerlingen vrij

 

Overige belangrijke data
--dinsdag/woensdag 28/29 februari oudercontact-gesprekken
--dinsdag/woensdag 23/24 juni oudercontact-gesprekken
--maandag 29 juni afscheidavond eindgroepen
--woensdag 01 juli wenochtend

Verlof regelingen voor kinderen vanaf 5 jaar
Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag in de maand na hun vijfde verjaardag. Maar vrijwel alle kinderen in Nederland gaan vanaf  hun vierde verjaardag naar school. Vijfjarigen kunt u nog 5 uur per week thuishouden wanneer u dat even meldt bij de school. Met toestemming van de school­leiding mag dat nog eens vijf uur.

Vanaf 6 jaar zijn alle kinderen volledig leerplichtig!!!

Het is in het belang van uw kind, dat het de lessen op school zo veel mogelijk kan volgen. Soms echter zijn er omstandighe­den (te denken valt aan huwelijk of overlijden van een naast familielid) waardoor u uw kind(eren) één of meerdere dagen thuis wilt houden. Dit mag maximaal 10 dagen per schooljaar, mits u van tevoren daarvoor schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan de schoolleiding. Deze 10 dagen zijn nadrukkelijk niet bedoeld als "extra vakantiedagen"!!! Alleen, wanneer u een medische verklaring of een werkgeversverklaring heeft, waaruit blijkt, dat een extra vakantie noodzakelijk is, wordt een uitzonde­ring gemaakt. Buiten overlijden of huwelijk mag in de eerste 2 weken na de zomervakantie en de week na de Kerstvakantie geen verlof worden gegeven. 
Formulieren voor verlofaanvragen kunt u bij de schoolleiding krijgen. U krijg dan zo spoedig mogelijk een beschikking van school met daarin vermeld of het verlof wordt toegestaan dan wel geweigerd.
Wilt u uw kind(eren) langer of vaker dan 10 dagen thuishouden, dan moet u daarvoor toestemming vragen bij de leerplichtambtenaar.