Vakanties

Vakanties
Een overzicht van alle vakanties en overige vrije dagen krijgt u aan het begin van het schooljaar. Zodra de landelijke vakanties bekend zijn voor het volgende schooljaar worden deze in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Van groep 1 tot en met 8 moeten alle leerlingen 940 uur naar school. Omdat zij in een schooljaar te veel uren maken, blijven er elk jaar verschillende dagen over, waarop we onze kinderen vrij mogen geven, zonder onder deze grens te komen. In onze eerste nieuwsbrief na de zomervakantie leest u op welke (mid)dagen de kinderen extra vrij zijn. 

Vakanties
--22 t/m 26 oktober Herfstvakantie
--24 december t/m 4 januari Kerstvakantie
--18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie
--19 april Goede Vrijdag
--22 april 2e Paasdag
--23 april t/m 3 mei Meivakantie 
--30 mei Hemelvaartdag
--10 juni 2e Pinksterdag 
--17 juli t/m 23 augustus zomervakantie
--26 augustus 1e schooldag nieuwe schooljaar 2019-2020

Roostervrije dagen en studiedagen
Voor alle groepen zijn dit jaar een aantal roostervrije dagen ingeroosterd. Een roostervrije dag wordt gereserveerd voor calamiteiten. Ook zijn er een aantal studiedagen ingeroosterd. De leerlingen hebben op de hierna volgende dagen geen school.
Let op:!! er kunnen dagen aan de vakanties gekoppeld zijn.
--28 september roostervrij alle leerlingen vrij
--19 oktober studiedag alle leerlingen vrij
--7 december studiedag alle kinderen vrij
--25 januari roostervrij alle kinderen vrij
--28 januari roostervrij alle kinderen vrij
--18 maart studiedag alle leerlingen vrij
--18 april studiedag alle leerlingen vrij
--31 mei roostervrij alle leerlingen vrij
--11 juni t/m 14 juni roostervrij alle leerlingen vrij

Overige belangrijke data
--26 en 27 september omgekeerde kennismakingsgesprekken
--2 oktober voorlichting eindgroepen (kreeft-inktvis-orka-zeeleeuw)
--19 december Kerstviering
--26 en 27 februari oudercontact-gesprekken
--2 en 3 juli oudercontact-gesprekken
--8 juli afscheidavond eindgroepen
--10 juli wenochtend

Verlof regelingen voor kinderen vanaf 5 jaar
Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag in de maand na hun vijfde verjaardag. Maar vrijwel alle kinderen in Nederland gaan vanaf  hun vierde verjaardag naar school. Vijfjarigen kunt u nog 5 uur per week thuishouden wanneer u dat even meldt bij de school. Met toestemming van de school­leiding mag dat nog eens vijf uur.

Vanaf 6 jaar zijn alle kinderen volledig leerplichtig!!!

Het is in het belang van uw kind, dat het de lessen op school zo veel mogelijk kan volgen. Soms echter zijn er omstandighe­den (te denken valt aan huwelijk of overlijden van een naast familielid) waardoor u uw kind(eren) één of meerdere dagen thuis wilt houden. Dit mag maximaal 10 dagen per schooljaar, mits u van tevoren daarvoor schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan de schoolleiding. Deze 10 dagen zijn nadrukkelijk niet bedoeld als "extra vakantiedagen"!!! Alleen, wanneer u een medische verklaring of een werkgeversverklaring heeft, waaruit blijkt, dat een extra vakantie noodzakelijk is, wordt een uitzonde­ring gemaakt. Buiten overlijden of huwelijk mag in de eerste 2 weken na de zomervakantie en de week na de Kerstvakantie geen verlof worden gegeven. 
Formulieren voor verlofaanvragen kunt u bij de schoolleiding krijgen. U krijg dan zo spoedig mogelijk een beschikking van school met daarin vermeld of het verlof wordt toegestaan dan wel geweigerd.
Wilt u uw kind(eren) langer of vaker dan 10 dagen thuishouden, dan moet u daarvoor toestemming vragen bij de leerplichtambtenaar.