Vakanties

Vakanties
Een overzicht van alle vakanties en overige vrije dagen krijgt u aan het begin van het schooljaar. Zodra de landelijke vakanties bekend zijn voor het volgende schooljaar worden deze in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Van groep 1 tot en met 8 moeten alle leerlingen 940 uur naar school. Omdat zij in een schooljaar te veel uren maken, blijven er elk jaar verschillende dagen over, waarop we onze kinderen vrij mogen geven, zonder onder deze grens te komen. In onze eerste nieuwsbrief na de zomervakantie leest u op welke (mid)dagen de kinderen extra vrij zijn. 

Vakanties 2020-2021
Herfstvakantie maandag t/m vrijdag 12 okt t/m 16 okt
Kerstvakantie maandag t/m vrijdag 21 dec t/m 1 jan
Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag 22 febr t/m 26 febr
Goede vrijdag vrijdag 2 april
Tweede Paasdag maandag 5 april
Meivakantie maandag t/m vrijdag 26 april t/m 7 mei
Hemelvaart donderdag en vrijdag 13 en 14 mei
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei
Zomervakantie maandag 12 juli t/m 20 augustus
1e schooldag 2021-2022 maandag 23 augustus
 
Rooster vrije dagen en studiedagen 2020-2021
Voor alle groepen zijn dit jaar roostervrije dagen ingeroosterd. Eén roostervrije dag wordt gereserveerd voor calamiteiten. Ook zijn er 5 studiedagen ingeroosterd. De leerlingen hebben op de hierna volgende dagen geen school.
Let op er kunnen dagen aan de vakanties gekoppeld zijn.
Deze data zijn ook vermeld in Social Schools 3.0!
Maandag 14 september roostervrij alle leerlingen vrij
Vrijdag 9 oktober studiedag alle leerlingen vrij
Vrijdag 20 november roostervrij alle leerlingen vrij
Maandag 23 november studiedag alle leerlingen vrij
Vrijdag 29 januari roostervrij alle leerlingen vrij
Maandag 1 februari roostervrij alle leerlingen vrij
Donderdag 1 april roostervrij alle leerlingen vrij
Dinsdag 6 april studiedag alle leerlingen vrij
maandag t/m Vrijdag 7 t/m 11 juni studie en roostervrij alle leerlingen vrij

 

Overige belangrijke data
--woensdag/donderdag 09/10 september oudercontact- en verbindingsgesprekken
--dinsdag/woensdag 15/16 februari oudercontact-gesprekken
--woensdag/donderdag 30 juni en 01 juli oudercontact-gesprekken
--maandag 05 juli afscheidavond eindgroepen
--woensdag 07 juli wenochtend

Verlof regelingen voor kinderen vanaf 5 jaar
Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag in de maand na hun vijfde verjaardag. Maar vrijwel alle kinderen in Nederland gaan vanaf  hun vierde verjaardag naar school. Vijfjarigen kunt u nog 5 uur per week thuishouden wanneer u dat even meldt bij de school. Met toestemming van de school­leiding mag dat nog eens vijf uur.

Vanaf 6 jaar zijn alle kinderen volledig leerplichtig!!!

Het is in het belang van uw kind, dat het de lessen op school zo veel mogelijk kan volgen. Soms echter zijn er omstandighe­den (te denken valt aan huwelijk of overlijden van een naast familielid) waardoor u uw kind(eren) één of meerdere dagen thuis wilt houden. Dit mag maximaal 10 dagen per schooljaar, mits u van tevoren daarvoor schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan de schoolleiding. Deze 10 dagen zijn nadrukkelijk niet bedoeld als "extra vakantiedagen"!!! Alleen, wanneer u een medische verklaring of een werkgeversverklaring heeft, waaruit blijkt, dat een extra vakantie noodzakelijk is, wordt een uitzonde­ring gemaakt. Buiten overlijden of huwelijk mag in de eerste 2 weken na de zomervakantie en de week na de Kerstvakantie geen verlof worden gegeven. 
Formulieren voor verlofaanvragen kunt u bij de schoolleiding krijgen. U krijg dan zo spoedig mogelijk een beschikking van school met daarin vermeld of het verlof wordt toegestaan dan wel geweigerd.
Wilt u uw kind(eren) langer of vaker dan 10 dagen thuishouden, dan moet u daarvoor toestemming vragen bij de leerplichtambtenaar.