school dicht i.v.m. Corona

15-03-2020

Geachte ouders, verzorgers,

 

Vandaag is het kabinet opnieuw bij elkaar gekomen voor een crisisoverleg over het coronavirus. Om verdere verspreiding van het virus in te dammen, heeft het kabinet verregaande aanvullende maatregelen genomen. Er is besloten dat scholen met ingang van morgen tot en met 6 april a.s. dicht zijn voor leerlingen. ASG volgt dit besluit en bijbehorende maatregelen.

 

De scholen blijven open voor leerlingen van ouders die vitale beroepen uitoefenen. Het is voor onze scholen belangrijk om te weten hoeveel leerlingen zij dienen op te vangen. Bent u werkzaam in een vitaal beroep en kunt u zelf geen opvang regelen voor uw kind(eren), dan verzoeken wij u dringend dit per direct aan te geven bij de directeur van De Watertuin. Dit kan per mail aan directie@watertuin.asg.nl of a.lange@watertuin.asg.nl

 

Een lijst met cruciale beroepsgroepen staat op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.

 

Voor de leerlingen die aangemeld zijn bij de directie van De Watertuin, zijn de volgende zaken van belang:

1.       Leerlingen kunnen vanaf 8.25 uur bij Unit 5 het schoolgebouw betreden;

2.       Wij vragen ouders om zoveel mogelijk buiten te blijven;

3.       Wij vragen een ieder om ‘social distance’ te bewaren.

 

Onze medewerkers, die geen symptonen hebben en/of tot de risico doelgroep behoren,  blijven aan het werk. Zij spannen zich in om ‘leren op afstand’ mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het klaarzetten van digitale leerpakketten of door het laten ophalen van gekopieerd materiaal. Hierover ontvangt u in de loop van de komende dagen meer informatie van de school via social schools.

 

De school zal de komende weken via social schools informatie met u delen. Houdt u deze berichtgeving daarom goed in de gaten.

 

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de site van de RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

of de site van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

 

 

Mocht u dringende vragen hebben, neemt u dan contact op met de directeur (Annemarie Lange) van uw school.

 

Met vriendelijke groet,

 

Herbert Griffioen, Susanne Olivier

College van Bestuur ASG