School Maatschappelijk Werk

School Maatschappelijk Werk

De School Maatschappelijk Werker (SMW)  informeert, adviseert en ondersteunt ouders en school ten aanzien van mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de hulpverlening. Daarnaast levert zij vanuit de discipline maatschappelijk werk een bijdrage aan de zorg rondom leerlingen. Dit door onder meer gesprekken met ouders, overleg met school en deelname aan de CVB. 

Met toestemming van ouders onderhoudt SMW contacten met externe hulpverlening en koppelt in overleg met ouders gemaakte afspraken en hulpverleningstrajecten terug naar school. Hierdoor kunnen ouders en school gezamenlijk op trekken in het belang van het kind. 

Ouders van Nieuwe leerlingen ontvangen in de loop van het jaar een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Hierbij kan de intern begeleider aanwezig zijn.

Ook voor de aanvraag bij het jeugdsportfonds of cultuurfonds kunt u bij het SMW terecht.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ook zelf contact opnemen met het SMW. De schoolmaatschappelijk werker is aanwezig op maandag en donderdag.