Vakanties & verlof

Vakanties & verlof

Een overzicht van alle vakanties en overige vrije dagen krijgt u aan het begin van het schooljaar. Zodra de landelijke vakanties bekend zijn voor het volgende schooljaar worden deze in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Van groep 1 tot en met 8 moeten alle leerlingen 940 uur naar school. Omdat zij in een schooljaar te veel uren maken, blijven er elk jaar verschillende dagen over, waarop we onze kinderen vrij mogen geven, zonder onder deze grens te komen. In onze eerste nieuwsbrief na de zomervakantie leest u op welke (mid)dagen de kinderen extra vrij zijn. 

Vakanties 2022-2023
Herfstvakantie maandag t/m vrijdag 17 okt t/m 21 okt
Kerstvakantie maandag t/m vrijdag 26 dec t/m 6 jan
Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag 27 febr t/m 3 mrt
Goede vrijdag vrijdag 7 april
Tweede Paasdag maandag 10 april
Meivakantie maandag t/m vrijdag 24 april t/m 5 mei
Hemelvaart donderdag en vrijdag 18 en 19 mei
Tweede Pinksterdag maandag 29 mei
Zomervakantie maandag 24 juli t/m 1 september
1e schooldag 2023-2024 maandag 4 september 2023
 
Rooster vrije dagen en studiedagen 2022-2023
Voor alle groepen zijn dit jaar roostervrije dagen ingeroosterd. Eén roostervrije dag wordt gereserveerd voor calamiteiten. Ook zijn er 5 studiedagen ingeroosterd. De leerlingen hebben op de hierna volgende dagen geen school.
Let op er kunnen dagen aan de vakanties gekoppeld zijn.
Deze data zijn ook vermeld in Social Schools 3.0!
maandag 24 oktober studiedag alle leerlingen vrij
maandag en dinsdag 28 en 29 november roostervrij

leerlingen groep 8 VRIJ
leerlingen groep 1 tm 7 gewoon school

woensdag 30 november studiedag alle leerlingen vrij
maandag 5 december Sinterklaas alle leerlingen zijn om 12.30 uur vrij
vrijdag 23 december Kerst alle leerlingen zijn om 12.30 uur vrij
donderdag en vrijdag 2 en 3 februari roostervrij leerlingen groep 1 tm 7 VRIJ
leerlingen groep 8 gewoon school
maandag 6 maart studiedag alle leerlingen vrij
donderdag 6 april studiedag alle leerlingen vrij
maandag en dinsdag 5 en 6 juni roostervrij leerlingen groep 1 tm 7 VRIJ
leerlingen groep 8 gewoon school
woensdag tm vrijdag 7 tm 9 juni roostervrij en studiedag alle leerlingen vrij
donderdag en vrijdag 15 en 16 juni roostervrij leerlingen groep 8 VRIJ
leerlingen groep 1 tm 7 gewoon school
vrijdag 21 juli roostervrij alle leerlingen vrij

 

Overige belangrijke data
--de week van maandag t/m vrijdag 12 t/m 16 september 2022 oudercontact- en verbindingsgesprekken
--maandag 5 december 2022 zijn de kinderen vrij om 12.30 uur vanwege sinterklaasfeest
--vrijdag 23 december 2022 zijn de kinderen vrij om 12.30 uur vanwege Kerstfeest
--woensdag en donderdag, 25 en 26 januari 2023, adviesgesprekken groep 8
--de week van maandag t/m vrijdag 20 t/m 24 februari 2023 oudercontact- en OPP-gesprekken groepen 1 tm 7
--de week van maandag t/m vrijdag 26 juni t/m 30 juni 2023 oudercontact- en OPP-gesprekken groepen 1 tm 7
--maandag 17 juli 2023 afscheidsavond eindgroepen
--woensdag 19 juli 2023 wenochtend

De ouders/verzorgers moeten zelf het busvervoer en de opvang informeren over de studiedagen en roostervrije dagen.

Verlof regelingen voor kinderen vanaf 5 jaar
Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag in de maand na hun vijfde verjaardag. Maar vrijwel alle kinderen in Nederland gaan vanaf  hun vierde verjaardag naar school. Vijfjarigen kunt u nog 5 uur per week thuishouden wanneer u dat even meldt bij de school. Met toestemming van de school­leiding mag dat nog eens vijf uur.

Vanaf 6 jaar zijn alle kinderen volledig leerplichtig!!!

Het is in het belang van uw kind, dat het de lessen op school zo veel mogelijk kan volgen. Soms echter zijn er omstandighe­den (te denken valt aan huwelijk of overlijden van een naast familielid) waardoor u uw kind(eren) één of meerdere dagen thuis wilt houden. Dit mag maximaal 10 dagen per schooljaar, mits u van tevoren daarvoor schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan de schoolleiding. Deze 10 dagen zijn nadrukkelijk niet bedoeld als "extra vakantiedagen"!!! Alleen, wanneer u een medische verklaring of een werkgeversverklaring heeft, waaruit blijkt, dat een extra vakantie noodzakelijk is, wordt een uitzonde­ring gemaakt. Buiten overlijden of huwelijk mag in de eerste 2 weken na de zomervakantie en de week na de Kerstvakantie geen verlof worden gegeven. 
Formulieren voor verlofaanvragen kunt u bij de schoolleiding krijgen. U krijg dan zo spoedig mogelijk een beschikking van school met daarin vermeld of het verlof wordt toegestaan dan wel geweigerd.
Wilt u uw kind(eren) langer of vaker dan 10 dagen thuishouden, dan moet u daarvoor toestemming vragen bij de leerplichtambtenaar.