Vakanties & verlof

Vakanties & verlof

Een overzicht van alle vakanties en overige vrije dagen krijgt u aan het begin van het schooljaar. Zodra de landelijke vakanties bekend zijn voor het volgende schooljaar worden deze in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Van groep 1 tot en met 8 moeten alle leerlingen 940 uur naar school. Omdat zij in een schooljaar te veel uren maken, blijven er elk jaar verschillende dagen over, waarop we onze kinderen vrij mogen geven, zonder onder deze grens te komen. In onze eerste nieuwsbrief na de zomervakantie leest u op welke (mid)dagen de kinderen extra vrij zijn. 

Vakanties en bijzondere dagen 2023-2024
De ouders/verzorgers moeten zelf het busvervoer en de opvang informeren over de studiedagen en roostervrije dagen.

Eerste schooldag 2023-2024

Maandag 4 september

Verbindingsgesprekken

Maandag 18 september – 22 september
(ouderavond 19 september)

Kamp groep 8

Maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 oktober

Groepen 8 vrij
Groepen 1-7 gewoon school

Donderdag 12 en vrijdag 13 oktober

Herfstvakantie

Maandag 23 oktober – vrijdag 27 oktober

Studiedag

Vrijdag 3 november

Sinterklaas middag vrij

Dinsdag 5 december school tot 12.30 uur

Roostervrij groepen 8
Groepen 1-7 gewoon school

Maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 december

Kerst middag vrij

Vrijdag 22 december school tot 12.30 uur

Kerstvakantie

Maandag 25 december – vrijdag 5 januari

Studiedag

Maandag 29 januari

Roostervrije dag groepen 1 – 7
Groepen 8 gewoon school

Dinsdag 30 januari

Roostervrije dag groepen 1 – 7
Groepen 8 gewoon school

Donderdag 8 en vrijdag 9 februari

Oudergesprekken

Maandag 12 feb – vrijdag 16 februari
(ouderavond 15 februari)

Voorjaarsvakantie

Maandag 19 februari – vrijdag 23 februari

Roostervrij groepen 8
Groepen 1-7 gewoon school

Donderdag 29 februari – vrijdag 1 maart

Studiedag ASG

Dinsdag 5 maart

Goede vrijdag

Vrijdag 29 maart

2e Paasdag

Maandag 1 april

Meivakantie

Maandag 29 april – vrijdag 10 mei

Hemelvaart

Donderdag 9 en vrijdag 10 mei

2e Pinksterdag

Maandag 20 mei

Roostervrij groepen 1 – 7
Groepen 8 gewoon school

Woensdag 26 juni, vrijdag 28 juni, maandag 1 juli en dinsdag 2 juli

Studiedag

Donderdag 27 juni

Oudergesprekken

Maandag 8 juli – vrijdag 12 juli
(ouderavond 8 juli)

Afscheid groep 8

Maandag 15 juli, dinsdag 16 juli

Roostervrij groep 8
Groepen 1-7 gewoon school

Woensdag 17, donderdag 18 juli

Zomervakantie

Vrijdag 19 juli – vrijdag 30 augustus

1e schooldag 2024-2025

Maandag 2 september

 

Verlof regelingen voor kinderen vanaf 5 jaar
Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag in de maand na hun vijfde verjaardag. Maar vrijwel alle kinderen in Nederland gaan vanaf  hun vierde verjaardag naar school. Vijfjarigen kunt u nog 5 uur per week thuishouden wanneer u dat even meldt bij de school. Met toestemming van de school­leiding mag dat nog eens vijf uur.

Vanaf 6 jaar zijn alle kinderen volledig leerplichtig!!!

Het is in het belang van uw kind, dat het de lessen op school zo veel mogelijk kan volgen. Soms echter zijn er omstandighe­den (te denken valt aan huwelijk of overlijden van een naast familielid) waardoor u uw kind(eren) één of meerdere dagen thuis wilt houden. Dit mag maximaal 10 dagen per schooljaar, mits u van tevoren daarvoor schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan de schoolleiding. Deze 10 dagen zijn nadrukkelijk niet bedoeld als "extra vakantiedagen"!!! Alleen, wanneer u een medische verklaring of een werkgeversverklaring heeft, waaruit blijkt, dat een extra vakantie noodzakelijk is, wordt een uitzonde­ring gemaakt. Buiten overlijden of huwelijk mag in de eerste 2 weken na de zomervakantie en de week na de Kerstvakantie geen verlof worden gegeven. 
Formulieren voor verlofaanvragen kunt u bij de schoolleiding krijgen. U krijg dan zo spoedig mogelijk een beschikking van school met daarin vermeld of het verlof wordt toegestaan dan wel geweigerd.
Wilt u uw kind(eren) langer of vaker dan 10 dagen thuishouden, dan moet u daarvoor toestemming vragen bij de leerplichtambtenaar.