Fysiotherapie

Kinderfysiotherapie op SBO de Watertuin

Kinderen van 4 tot 12 jaar leren veel nieuwe motorische vaardigheden, denk bijvoorbeeld aan fietsen, zwemmen, kleuren en schrijven.
Sommige kinderen hebben hier meer moeite mee. 
De kinderfysiotherapeuten van Zorggroep Almere kunnen hierbij helpen.

Bij welke signalen kun je bijvoorbeeld bij ons terecht?

  • Problemen met de grove motoriek(hinkelen, huppelen, fietsen of zwemmen)
  • Problemen met de fijne motoriek (knutselen en kleuren)
  • Schrijfproblemen (leesbaarheid en tempo)
  • Motorische onrust op basis van sensomotorische ontwikkelingsproblemen en/of prikkelregulatieproblemen
  • Groei gerelateerde klachten
  • Klachten na een sportblessure

Hoe kunnen wij helpen?

Het doel van de behandelingen is om de (senso)motorische ontwikkeling van uw kind te stimuleren waardoor hij/zij beter gaat bewegen.
Wij doen hiervoor oefeningen die wij op een speelse manier aanbieden. Tijdens de behandeling geven wij ook tips en adviezen.
Als het nodig is, geven wij ook oefeningen mee die de kinderen thuis kunnen uitvoeren.

Vergoeding kinderfysiotherapie.

Een kind heeft recht op 18 behandelingen per kalenderjaar uit de basisverzekering. Indien meer behandelingen nodig zijn, hangt de vergoeding af van het aanvullende pakket van de ouders/verzorgers.
Voor behandeling van een kind op school is wel altijd een verwijzing van de huisarts of de specialist nodig.
De kinderfysiotherapie valt niet onder de eindverantwoording van school. 

Afspraak en meer informatie

Als u denkt dat uw kind baat zou kunnen hebben bij begeleiding door de kinderfysiotherapeut op school of heeft u vragen hierover bent u altijd welkom bij één van de kinderfysiotherapeuten. 

De kinderfysiotherapie op de Watertuin wordt gegeven door Esther de Groot en Sulima Janse-Tukker.
Hieronder stellen wij ons even voor.

Esther de Groot

Ik ben Esther de Groot, kinderfysiotherapeute bij Zorggroep Almere sinds 1999. Sinds die tijd werk ik ook op de Watertuin (voorheen de Kim en de Haven). Ik woon in Almere en heb drie zoons van 25,24 en 20 jaar oud. Op de maandag en de donderdag ben ik op De Watertuin aanwezig. Op de dinsdag en de vrijdag werk ik op gezondheidscentrum Prisma in Almere-Buiten en van daaruit ga ik ook naar kinderen aan huis of op hun school. Ik ben via de mail bereikbaar via wte.degroot@watertuin.asg.nl  of op edegroot@zorggroep-almere.nl. Mijn werktelefoonnummer is 06-51274564

Sulima Janse-Tukker

Mijn naam is Sulima Janse-Tukker, algemeen fysiotherapeute sinds 2015 en kinderfysiotherapeute Msc. sinds 2021. Ik ben sinds 2019 werkzaam op de Watertuin. Samen met mijn man, dochter en zoon woon ik in Almere.
Komend schooljaar zal ik elke dinsdag aanwezig zijn op de Watertuin. Daarnaast ben ik op de maandag en vrijdag werkzaam in gezondheidscentrum De Haak in Almere Haven. Ik ben te bereiken via de mail : stukker@zorggroep-almere.nl