OR

Ouderraad (OR)
Sinds schooljaar 2011-2012 heeft de Watertuin een ouderraad ingesteld (OR). Zij zijn actief betrokken bij de school en verrichten vele hand- en spandiensten. Tot de taken van de OR behoren:

 • Inventariseren van wensen van ouders;
 • Organiseren van en helpen bij school-overstijgende activiteiten;
 • Ondersteunen bij en organiseren van voorkomende werkzaamheden in school (hand- en spandiensten) zoals:
  • sportdagen
  • luizencontrole
  • afscheidsavond
  • bibliotheek uitleen
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstmarkt

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er door de OR gevraagd aan ouders of zij willen ondersteunen bij de verschillende activiteiten. De OR is altijd op zoek naar andere ouders die ook willen helpen; dus als u even tijd heeft om te helpen dan kunt u contact opnemen met de OR via het e-mailadres: or@watertuin.asg.nl U kunt de OR ook bereiken door naar school te bellen (036 53 335 48).

School vraagt  jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders. De hoogte daarvan was het afgelopen jaar vastgesteld op € 26,00 per kind; over te maken naar ING-rekeningnr. NL65INGB0001907713 t.n.v. SBO De Watertuin – Almere onder vermelding van de naam van het kind en groep. Elk schooljaar wordt opnieuw een ouderbijdrage gevraagd. Alle groepen gaan op schoolreis of op schoolkamp. Hiervoor zal in de loop van het schooljaar nog een andere bijdrage gevraagd worden. U ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar schriftelijk informatie van het team. Mocht het betalen van het schoolreisgeld of kamp problemen geven (u kunt ook in termijnen betalen) dan kunt u contact opnemen met de directie.

Reglement OR