Psychologie en Orthopedagogiek

Psychologie en Orthopedagogiek

De orthopedagoog/psycholoog observeert in de groepen en adviseert leerkrachten bij problemen van leerlingen. Dit met name als het gedragsproblemen of sociale/emotionele problemen betreft. Zij voeren eventueel aanvullend onderzoek uit. Daarnaast hebben zij een adviserende rol rondom leerlingenzorg en de zorgstructuur in het algemeen op De Watertuin.