Onze doelgroep

Onze doelgroep

De Watertuin is een van de twee speciaal basisonderwijs scholen van de Almeerse Scholen Groep(ASG). De school biedt onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar, die vastlopen in het onderwijsproces op een reguliere basisschool.Op De Watertuin kunnen kinderen zichzelf ontwikkelen in een veilige, rustige en een gestructureerde omgeving.
De kinderen leren lezen, schrijven en rekenen zoals op elke school, aangevuld met extra zorgvoorzieningen als logopedie en fysiotherapie. Daarnaast werken we intensief samen met Vitree. Dit is een instantie voor jeugdhulpverlening. Zo kunnen we zorg op maat bieden voor de leerlingen als zij wat extra’s nodig hebben. De Watertuin besteedt veel aandacht aan expressie door middel van tekenen en (sociale)handvaardigheid. Ook lichamelijke opvoeding heeft een belangrijke plaats.

Positive Behaviour Support (PBS)
Wij werken op school met PBS (Positive Behaviour Support). PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleem gedrag. Het doel is om een positief, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een kapstok waaraan alle schoolinterventies aan opgehangen worden. Zo spreken we met elkaar ‘dezelfde taal’ in alle groepen. Wij gaan er vanuit dat PBS ons helpt een nog beter klimaat binnen de school te vormen.