Schoolgids

Schoolgids

Hier kunt u de schoolgids van SBO De Watertuin downloaden. Deze schoolgids is bestemd voor de ouders/ verzorgers van onze kinderen  en zeker ook voor andere belangstellenden. De schoolgids  bevat informatie over de volgende onderwerpen:
–       de visie van de school
–       de rol van het ‘speciaal basisonderwijs’ binnen het primair onderwijs
–       onderwijsinhoudelijke zaken
–       school organisatorische zaken
–       de rol van de ouders binnen de school
–       algemene informatie over de school

Schoolgids 2019-2020

Corona in de schoolgids
In de huidige schoolgidsen van de PO-scholen is mogelijk geen rekening gehouden met corona. Inmiddels staat op de ASG-website een bijlage bij de schoolgidsen. 
De link naar de info ASG-site:
https://www.asg.nl/corona-informatie-voor-schoolgidsen-basisonderwijs (informatie voor ouders over Corona)

Bijlage-schoolgids 2022-2023

School Ondersteunings Profiel 2023

Beleid met betrekking tot ongewenste omgangsvormen mei 2011

preventief beleid mbt ongewenste omgangsvormen