Schoolgids

Schoolgids
Hier kunt u de schoolgids van SBO De Watertuin downloaden. Deze schoolgids is bestemd voor de ouders/ verzorgers van onze kinderen  en zeker ook voor andere belangstellenden. De schoolgids  bevat informatie over de volgende onderwerpen:
–       de visie van de school
–       de rol van het ‘speciaal basisonderwijs’ binnen het primair onderwijs
–       onderwijsinhoudelijke zaken
–       school organisatorische zaken
–       de rol van de ouders binnen de school
–       algemene informatie over de school

Schoolgids 2019-2020

Bijlage-schoolgids2020-2021

School Ondersteunings Profiel 2018

Beleid met betrekking tot ongewenste omgangsvormen mei 2011

preventief beleid mbt ongewenste omgangsvormen