Logopedie

Logopedie

Aan de school zijn meerdere logopedisten verbonden. Een logopediste houdt zich bezig met aspecten die nodig zijn voor een goede communicatie; taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. In het dagelijkse leven is communicatie immers onmisbaar. Een goede taal- en spraakontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt de taal- en /of spraakontwikkeling niet vanzelf.

Logopedische problemen die bij leerlingen kunnen voorkomen:

 • vertraging / stoornis in de taalontwikkeling
 • onvoldoende taalbegrip, kleine woordenschat).
 • spraakproblemen (niet of verkeerd uitspreken van klanken en/of woorden)
 • stotteren
 • stemgebruik (hees, te hard, te zacht)
 • mond ademen, duim- of vingerzuigen
 • nauwkeurig waarnemen of horen van klanken, woorden en zinnen.
 • zwak taalgebruik
 • slechte zinsbouw, of onvolledige zinnen

 

Logopedie

Alle nieuwe leerlingen, t/m 8 jaar, worden door de logopedisten op school gezien. Zij doen een screening/ onderzoek naar spraak, taal en gehoor. De ouders krijgen schriftelijk bericht over de uitslag. Als uit de screening/onderzoek blijkt dat er logopedische problemen zijn, besluit de logopediste in overleg met de leerkracht en intern begeleider wat het te volgen traject zal zijn.

De mogelijkheden zijn:

 • controle op korte of lange termijn;
 • advies aan ouders en/of leerkracht;
 • individuele begeleiding door de logopediste;
 • groepsbegeleiding door de logopediste;
 • verwijzing naar een logopediste buiten de school als het probleem te specialistisch is, of als er een wachtlijst bestaat op school.

Afhankelijk van de diagnose en behandeling door de logopediste kunnen leerlingen t/m 8 jaar behandeling van de schoollogopedistes krijgen. Als een leerling 9 jaar of ouder is, is het nog wel mogelijk om logopedie onder schooltijd  te krijgen. Hiervoor heeft de school afspraken gemaakt met een vrijgevestigde logopediste. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Deze logopedie valt niet onder de eindverantwoording van school. Afhankelijk van de diagnose en de behandeling door de logopediste kunnen voor de kosten aanspraak worden gemaakt op de zorgverzekering van de ouders.

Internetoefening
Elke week maken de logopedistes een internetoefening die ouders samen met de kinderen kunnen oefenen.
De link naar de oefeningen staat hier.