Waar staan we voor & gaan we voor

Waar staan we voor & gaan we voor

Een visie geeft aan waar we met elkaar voor gaan en voor staan. Een visie om trots op te zijn.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij gaan er vanuit dat leerlingen en volwassenen zich ontwikkelen als ze de mogelijkheid en het vertrouwen krijgen om succeservaringen op te doen. We waarderen de mogelijkheden van elk individu en willen die stimuleren en motiveren. Wij streven naar de maximale ontplooiing van een ieder.

We hebben als De Watertuin een belangrijk streven, een zogenaamd gewaagd doel: De Watertuin is een bewuste keuze voor iedereen.

Ouders en personeelsleden kiezen voor onze school omdat zij vinden dat wij de beste onderwijsplek zijn voor hun zoon/dochter of omdat wij een goede school zijn om te werken.

Ons hoger en gewaagd doel maken we waar vanuit onze kernwaarden en kernkwaliteiten. Dat vormt de basis van alles wat we doen op school.

De kernwaarden duiden op waar wij voor staan.

De kernkwaliteiten geven aan waarin wij (willen) uitblinken. De Watertuin wordt hierdoor een bewuste keuze voor iedereen.

Lees verder