Zorg op De Watertuin

Zorg op De Watertuin

Op SBO de Watertuin zijn er allerlei mogelijkheden voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Deels wordt deze zorg binnen de school geboden door medewerkers van de school (bijvoorbeeld logopedie) en anderzijds werkt de school samen met externe partners (bijvoorbeeld Vitree). Voor alle kinderen is deze extra ondersteuning in principe onder schooltijd.